Előzetes Tájékoztatás Adatvédelemről (CHAT)

Előzetes Tájékoztatás Adatvédelemről (CHAT)

 

A honlapon keresztül kezdeményezett chat beszélgetéseket a Renault Hungária Kft (székhely: 1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-100., ügyfélszolgálati telefonszám és e-mailcím: 06-80-101-2011, ugyfel.kapcsolat@renault.hu, honlapcím: www.renault.hu ) rögzíti és tárolja. Amennyiben Ön ehhez nem járul hozzá, úgy kérjük, kérdésével keresse fel személyesen valamelyik márkakereskedésünket. Az Előzetes Tájékoztatás célja annak biztosítása az Ügyfelek számára, hogy a személyes adataik kezelését követhessék és ellenőrizhessék, így az adatkezeléshez adandó hozzájárulásukról megalapozottan dönthessenek.

 

A chat használatával a kapcsolatot kezdeményező ügyfél hozzájárulását adja a beszélgetés rögzítéséhez és tárolásához, valamint az ott megadott személyes adatok felhasználásához. A hozzájárulás kiterjed arra is, hogy a Renault Hungária Kft. a RENAULT és DACIA márkákkal kapcsolatos információkkal, újdonságaival, vásárlási kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldjön az ügyfeleknek e-mailben, sms-ben, vagy telefonos megkereséssel, őket a részükre nyújtott szolgáltatások minőségének utólagos ellenőrzésében közreműködésre kérheti. Az Ügyfél ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, illetve azok törlését e-mailben az ugyfel.kapcsolat@renault.hu, vagy a következő címre küldött levélben: Renault Hungária Kft. 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-100. Minden olyan esetben, ha a megadott személyes adatokat a Renault Hungária Kft. a fentiekben meghatározott eredeti adatfelvétel céljától eltérő adatkezelési, illetve adattovábbítási célra kívánja felhasználni, erről az érintett ügyfelet megfelelően tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri.


Az adatkezelés célja: Renault és Dacia márkák termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, felmérés ügyfél-elégedettségről és piackutatás üzletszerzéshez, nyereményjáték lebonyolításával vagy anélkül, jótállási kötelezettségek teljesítése, a jótállási és karbantartási feladatok ellátásához kapcsolattartás az ügyfelekkel és lehetséges ügyfelekkel, emellett tájékoztatás saját és partnereink kereskedelmi és üzleti ajánlatairól, szóbeli, informatikai vagy papíralapú megkeresések formájában. A hozzánk forduló Ügyfelek tájékoztatási és panaszos megkereséseinek kezelése során az általunk szükségesnek és célszerűnek ítélt termékek és szolgáltatások ajánlása, segítségnyújtás a gépjármű karbantartásának, vagy javításának feladatai közti eligazodásban, új termék kiválasztásában.


Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. (2011. évi CXII. törvény) 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.


A kezelt adatok köre: Utónév, előnév, titulus, mobiltelefon, vezetékes telefon, e-mail cím, postázási cím, lakcím, beleegyezés, lemondás igényekről, márka, modell, opciók, vásárlás dátuma, km, eladói és javítói vállalkozás, műszaki előzmények. Az e tájékoztatóban írt adatok forrása a chat beszélgetés során az adatkezelő részére átadott adatok.

 

A kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők és szerepük az adatkezelésben:

  • cégnév: Renault Hungária Kft, feladat: az általa a chat beszélgetésekkel gyűjtött adatok kezelése, őrzésükről, felhasználásukról és mindezek jogszerűségéről való gondoskodás;

  • cégnév: Renault S.A.S., mint gyártó (székhely: 34, quai du Point du Jour, 92109 Boulogne Billancourt, FR, honlap: www.renault.fr), feladat: a részére továbbított adatok kiértékelése és az adattulajdonos ügyfél számára gépjármű karbantartás, javítás, vásárlás céljából ajánlható és ellenértékért vagy díjmentesen igénybe vehető szolgáltatás és termék meghatározása, további szükséges adatok beszerzésének meghatározása;

  • a gyártó által ilyen jogosítvánnyal felruházott márkakereskedések és márkaszervizek Magyarország és az Európai Unió területén, feladatuk a részükre továbbított adatok felhasználása az ügyféllel való közvetlen kapcsolatfelvételhez és részére a megajánlott vagy egyeztetett szolgáltatás és termék nyújtása. A márkakereskedések és márkaszervizek neve, székhelye és elérhetőségeik a www.renault.hu honlapról érhetők el;

  • cégnév: Salesforce.com, inc. (székhely: The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States,, honlap: www.salesforce.com), feladata: tárhelyszolgáltatás, amelyet angliai szerver útján biztosít;

  • cégnév: OMNIO Interactive s. r. o. (székhely: CZ - Praha 4 - Michle, Ohradní 1357/41, PSČ 14000, www.omnio.cz , feladata: adatfeldolgozás és küldemény továbbításban való közreműködés

 

Az adatkezelés időtartama és módszere:

 

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig tároljuk és használjuk fel.

 

Az adatkezelés, feldolgozás informatikai úton történik, az Infotv-ben meghatározott biztonságossági követelmények betartásával. A Renault Hungária Kft a gyártó, valamint a saját maga által fenntartott informatikai rendszerek korlátozott és ellenőrzött, felhatalmazáson alapuló hozzáféréssel védett használatával, valamint ellenőrzött szolgáltatókkal kötött megállapodások útján teljesíti a személyes adatok biztonságával kapcsolatos vállalásait és kötelezettségeit.

 

A chatbeszélgetések rögzítés utáni tárolása visszakereshető módon történik. A beszélgetéseket legfeljebb 5 évig tároljuk, a törlésről külön értesítést nem küldünk.

 

Az adattulajdonos érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

  • A Renault Hungária Kft tájékoztatja az Ügyfeleket annak lehetőségéről, hogy a róluk kezelt adatokról tájékoztatást kérjenek, a chat beszélgetések rögzített és tárolt formájának megküldését kérjék az általuk megadott címre, valamint kérjék a rögzített chatbeszélgetés törlését. A Renault Hungária Kft ezen kéréseket 5 munkanapon köteles megfelelően teljesíteni.

  • Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27, illetve az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes törvényszék), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulás (Info tv. 21.§), valamint hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének lehetőségéről. Ez utóbbi esetben a hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Lényegesebb jogszabályok, nyilvántartási számok:

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény.

 

A Renault Hungária Kft. adatvédelmi nyilvántartási számai:
NAIH-76895/2014, NAIH-84533/2015, NAIH-84534/2015.